Programma

 

L K   R Ī G A    2 0 1 7   3 0 . s e p t e m b r i s

Laiks

Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām

Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē (street fishing)

7:30

Reģistrācijas uzsākšana

8:30

Reģistrācijas beigas

9:00

Sacensību atklāšana

9:15

Izbraukšana uz starta vietu

Starts makšķerēšanas uzsākšana

9:45

Starts

 

10:00

Makšķerēšanas uzsākšana

 

13:15

 

Noteicošā makšķernieka maiņa pārī

17:00

Makšķerēšanas beigas

 

17:15

 

Makšķerēšanas beigas

17:30

Protokolu iesniegšanas pēdējais termiņš

Protokola iesniegšanas pēdējais termiņš

18:30

Starprezultātu paziņošana

 

L K   R Ī G A   2 0 1 7   1 . o k t o b r i s

Laiks

Spiningošanā ar mākslīgo mānekli no laivām

Spiningošanā ar mākslīgo mānekli pilsētas vidē (street fishing)

7:30

Reģistrācijas uzsākšana

8:30

Reģistrācijas beigas

9:00

 

Starts makšķerēšanas uzsākšana

9:15

Starts

 

9:45

Makšķerēšanas uzsākšana

 

13:00

 

Noteicošā makšķernieka maiņa pārī

16:45

Makšķerēšanas beigas

 

17:00

 

Makšķerēšanas beigas

17:15

Protokolu iesniegšanas pēdējais termiņš

Protokola iesniegšanas pēdējais termiņš

18:15

Starprezultātu paziņošana

18:29

Pretenziju pieņemšanas beigu termiņš

18:30

Rezultātu paziņošana

Apbalvošana / Sacensību slēgšana