Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas valde sasauc biedru ārkārtas kopsapulci.

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas valde sasauc biedru ārkārtas kopsapulci.

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas valde sasauc biedru ārkārtas kopsapulci.

 

2018. gada 29. novembrī Rīgā, Vaļņu iela 30, pulksten 17:00

 

Biedriem lūgums līdz 24.11.2018 nosūtot e-pastu uz lmsf@lmsf.lv

apstiprināt savu dalību kopsapulcē, norādot:

pārstāvi ar balss tiesībām

kopējo delegātu skaitu

sporta disciplīnu (as), kuru pārstāv

kandidātu (us) ievēlēšanai LMSF Valdē (ja tādu izvirza, jābūt kandidāta piekrišanai)

 

Darba kārtībā:

 

1. Grozījumi statūtos

Statūtu punktu nr.2 izteikt šādā redakcijā

 

2. LMSF MĒRĶI UN UZDEVUMI.

2.1. LMSF mērķi un uzdevumi ir:

2.1.1. vadīt un koordinēt darbu makšķerēšanas sporta veidos.

2.1.2. sabiedriskā labuma darbība

2.1.3. rūpēties par Latvijā atzīto un ar makšķerēšanu un makšķerēšanas sportu saistīto organizāciju darbības koordināciju, to interešu pārstāvību un kopīgu interešu īstenošanu valstī un to pārstāvniecību starptautiskās organizācijās.

2.1.4. organizēt valsts čempionātus visos makšķerēšanas sporta veidos.

2.1.5. veidot valsts izlases komandas un organizēt to līdzdalību starptautiskās sacensībās.

 

2. Valdes kandidātu izvirzīšana:

1. Prezidenta amatam 

2. Viceprezidenta amatam (ģenerālsekretārs)

3. Atbildīgais par Zemledus makšķerēšanu

4. Atbildīgais par Spiningošana no laivām

5. Atbildīgais par Spiningošanu no krasta

6. Atbildīgais par Spiningošanu dīķos

7. Atbildīgais par Karpu makšķerēšanu

8. Atbildīgais par Pludiņmakškerēšanu

9. Atbildīgais par Fīdermakšķerēšanu

10. Atbildīgais par Mušiņmakšķerēšanu

 

Iespējami grozījumi statūtu punktā Nr. 6.1

[6.1. Valde ir LMSF pārvaldes institūcija, kas sastāv no 10(desmit) valdes locekļiem: valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un astoņiem valdes locekļiem. LMSF prezidents ir arī Valdes priekšsēdētājs,...]

 

3. Valdes vēlēšanas

 

 

Prezidents / G.Kurzemnieks

12.11.2018