Aicinām LMSF biedrus izvirzīt kandidātus darbam valdē!

Aicinām LMSF biedrus izvirzīt kandidātus darbam valdē!

 

Godātie LMSF biedri!

2019. gada 28. martā notiks LMSF kopsapulce.

Par vietu, laiku un darba kārtību tiks paziņots vēlāk.

Ņemot vērā, ka esošajai valdei beidzas pilnvaru termiņš, biedri var pieteikt kandidātus darbam valdē.

Esošajiem valdes locekļiem nepieciešams sagatavot atskaiti par savu darbību. Pieteiktajiem redzējums, kādus pienākumus būtu gatavs uzņemties un tuvāko gadu plānus.

Valdes locekļi līdz šim pildījuši sekojošus pienākumus Prezidents; Viceprezidents; Ģenerālsekretārs; Atbildīgais par makšķerēšanu no ledus; Atbildīgais par makšķerēšanu ar pludiņmakšķeri; Atbildīgais par makšķerēšanu ar fīdermakšķeri; Atbildīgais par makšķerēšanu ar mušiņmakšķeri; Atbildīgais par karpu makšķerēšanu; Atbildīgais par foreļu spiningošanu no krasta ar mākslīgo mānekli; Atbildīgais par spiningošanu no laivām ar mākslīgo mānekli; Atbildīgais par foreļu spiningošanu dīķos ar mākslīgo mānekli; Atbildīgais par makšķerēšanu jūrā no krasta.

Pieteikumi jāiesūta elektroniski uz lmsf@lmsf.lv līdz 2019. gada 20. martam.

Esošajiem un pieteiktajiem kandidātiem jāierodas uz 21.03.2019 valdes sēdi.

18.02.2019