Informācija par LMSF biedru kopsapulci

Informācija par LMSF biedru kopsapulci

God. LMSF biedri!

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas (LMSF) valde nolēma sasaukt biedru kopsapulci 2019. gada 27. martā (datums precizēts). Norises vieta Rīga, Vaļņu iela 30 (Vecrīga) Autotransporta direkcijas telpas, reģistrācija sākot no 17.00. Kā ziņojām iepriekš, šogad valdes locekļiem beidzas pilnvaru termiņš, un bez gada pārskata apstiprināšanas, citu jautājumu izskatīšanas, būs nepieciešams ievēlēt LMSF valdi un prezidentu, kuri kopā organizēs makšķerēšanas sporta dzīvi un vadīs LMSF turpmākos četrus gadus. Biedriem kandidātu pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 2019. gada 20.martam, e-pasta adrese: lmsf@lmsf.lv (skatīt informāciju iepriekš).

 Vēlamies atgādināt, kopš 2018. gada mainīta biedru naudas iemaksas kārtība, tā nav ietverta dalības maksās par sacensībām, bet noteikta  kā viens maksājums EUR 50,- (piecdesmit eiro) gadā. Lūgums visiem LMSF biedriem līdz 25.03.2019 nomaksāt biedru naudu par 2019. gadu, uz kuriem attiecas arī par 2018. gadu.

Mūsu rekvizīti:

"Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija" Biedrība
LV80UNLA0002200700445 SEB Banka AS
Nodokļa maksātāja Nr. 40008023571

Maksājuma uzdevumā nepieciešams norādīt, Biedru nauda / gadu un biedra nosaukumu, īpaši tam jāpievērš uzmanība, ja apmaksājiet biedru naudu, citas personas vietā.

Piemēram: Biedru nauda / 2019 b.Latvijas Makšķernieku klubs SALMO
Tiem, kuriem nepieciešams rēķins, lūdzam informēt mūs, nosūtot e-pastu ar saviem rekvizītiem uz adresi lmsf@lmsf.lv.

01.03.2019