Par dopingu

Par dopingu

Godātie sportisti!

Pasaules Antidopinga kodekss nosaka, ka katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegtas vielas, kā arī sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpums un par to kādas vielas vai metodes ir iekļautas aizliegto vielu un metožu sarakstā.

Tas nozīmē, ka ikviens sportists, kas piedalās atzītas sporta federācijas rīkotajos pasākumos (treniņi, nacionālā vai starptautiskā līmeņa sacensības) var tikt uzaicināts nodot dopinga kontroles paraugu un šī parauga pārbaude notiek pēc starptautiskiem standartiem pamatojoties uz aktuālo Aizliegto vielu un metožu sarakstu.

Ņemot vērā, ka palielinājies nelabvēlīgo analīžu gadījumu skaits attiecībā uz aktīvo vielu Meldonium (Mildronāts®, Mildronate®, Meldonium Olainfarm®, Quaterine® u.c.), kas pamatojoties uz 2019. gadā publicēto Aizliegto vielu un metožu sarakstu ir IEKĻAUTA sportā aizliegto vielu un metožu sarakstā, vēlamies atgādināt, ka Meldonium lietošana sportistiem ir aizliegta.

Meldonium gadījumā, atkarībā no lietas apstākļiem, individuālās soda sankcijas ir diskvalifikācijas līdz četriem gadiem.

Vairāk informācijas var iegūt https://antidopings.gov.lv/ sadaļā Aizliegtās vielas.

 

LMSF valde.

2019.gada maijs

17.05.2019