LMSF aicina uz biedru kopsapulci!

LMSF aicina uz biedru kopsapulci!

Informējam biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija (turpmāk - LMSF) biedrus (juridiskās personas), ka saskaņā ar LMSF valdes lēmumu, 2022.gada 31.martā tiek sasaukta kārtējā LMSF biedru kopsapulce.

Kopsapulces norises datums un laiks: 2022.gada 31.martā (ceturtdien), plkst.18.00 (reģistrācija no plkst.17:45).

Kopsapulces norises vieta: videoformāts tiešsaistes platformā MS Teams, kas ļauj identificēt un uzskaitīt balsošanas rezultātus.

Ar lēmējtiesībām kopsapulcē piedalās biedra viens delegāts ar balss tiesībām. Pieteikt delegātu (nosūtot LMSF aizpildītu veidlapu) var līdz 2022.gada 30.martam, savukārt priekšlikumus par papildinājumiem kopsapulces darba kārtībā biedriem jānosūta līdz 2022.gada 28.martam.

Vairāk informācijas tiks nosūtīta biedriem uz e-pasta adresēm, kuras nodotas LMSF rīcībā. Ja informāciju neesat saņēmuši, lūdzam sazināties ar LMSF. Vienlaicīgi aicinām iepazīties ar e-pastam pievienotajiem dokumentiem.

LMSF valde

21.03.2022