LMSF informē

LMSF informē

Ņemot vērā sociālajos tīklos un sabiedrībā izraisījušos diskusiju sakarā ar Latvijas Čempionātu spiningošanā no laivām vēlamies informēt par sekojošo:

Par negodīgu rīcību sacensību laikā - ja kāds no sacensību dalībniekiem ievēro, ka kāds cits dalībnieks pārkāpj sacensību noteikumus un vai nolikumu, tam ir tiesības un pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku protestu sacensību tiesnesim, kuram nekavējoties tas ir jāizskata un jāpieņem lēmums. Pretējā gadījumā visa informācija, kas tiek izplatīta mutvārdos vai publiski sociālajos tīklos pēc sacensību noslēguma uzskatāma par nepamatotu un citu sacensību dalībnieku reputāciju graujošu, un LMSF nav pienākums reaģēt uz šāda veida informāciju.

Par Latvijas izlasi spiningošanā no laivām un dalību Pasaules Čempionātā Krievijā - sakarā ar to, ka Krievija pārcēla Pasaules Čempionāta norises datumus no oktobra uz augusta beigām, bet LMSF pasākumu plāns uz to brīdi jau bija apstiprināts ir radusies situācija, ka LV izlasei fiziski nepietiek laika papildus treniņiem, tomēr viena ekipāža dosies uz treniņiem jau šajā nedēļas nogalē. Nepieciešamie līdzekļi dalībai, kā arī papildus treniņiem ir sagādāti un pilnībā nosedz visus izdevumus attiecībā uz Latvijas pārstāvēšanu Pasaules Čempionātā. Izlase tika veidota ņemot vērā pirmās desmit vietas Latvijas Čempionātā. Uzaicinātie otrās un trešās vietas ieguvēji no dalības atteicās ar finansējumu nesaistītu personīgu iemeslu dēļ, tādējādi tika pieaicināt attiecīgi 4. un 5. vietas ieguvēji.

Par nepatiesas informācijas izplatīšanu un LMSF tēla un reputācijas graušanu - LMSF ir CIPS, FIPSed, LSFP biedrs un tās darbību regulē starptautiskie noteikumi, ētikas kodekss, Latvijas Sporta likums, statūti un virkne citu dokumentu, kas tostarp nosaka, ka LMSF biedriem un attiecīgi sportistiem ir pienākums ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, tajā skaitā izturēties ar savstarpēju cieņu gan vienam pret otru, gan federāciju un citām saistītajām organizācijām, kā arī respektēt tiesnešu lēmumus, pretējā gadījumā LMSF ir tiesības izskatīt katru konkrēto gadījumu atsevišķi un lemt par soda sankciju piemērošanu LMSF biedram un/vai sportistam.

Par priekšlikumu iesniegšanu LMSF - LMSF ir atvērta priekšlikumiem un tos var iesūtīt rakstiski visa gada garumā nosūtot uz lmsf@lmsf.lv vai arī attiecīgās disciplīnas atbildīgajam, kā arī vienkārši jautājumi var tikt uzdoti LMSF Facbook profilā. Visi priekšlikumi tiek izskatīti valdes sēdēs, tādēļ jāņem vērā sēžu norises grafiks. Vasarā valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, rudens, ziemas, pavasara periodā sēdes notiek regulāri.

Par komunikāciju ar LMSF - LMSF šobrīd izstrādā jaunu mājas lapu, kas kalpos kā galvenais un oficiālais informācijas avots. Ņemot vērā to, ka darbs pie lapas ir apjomīgs un to veic cilvēki, kas iegulda tajā savu brīvprātīgo darbu un laiku, process virzās lēnām, tādēļ lūdzam būt pacietīgiem, rezultāts testa režīmā jau būs redzams pavisam drīz. LMSF Facebook profils šobrīd un arī turpmāk kalpos kā komunikācijas rīks, kurā jau šobrīd tiek ievietota visa aktuālā informācija, kā arī šeit var uzdot savus jautājumus un sazināties ar LMSF. Tāpat saziņai ir pieejams e-pasts lmsf@lmsf.lv. Jānis Stikuts, kurš daudzus gadus vadīja LMSF, ir devies pensijā un LMSF darbībā vairs aktīvi neiesaistās, kā arī nav LMSF kontaktpersona.

07.08.2017