Uzmanību LMSF biedriem!

Uzmanību LMSF biedriem!

Informējam jūs, ka no 2018. gada tiek mainīta LMSF biedru naudas ieksasēšanas kārtība un maksājuma apmērs. Turpmāk biedru naudas maksājums tiek noteikts 50.00 euro apmērā par kalendāro gadu un tas jāmaksā veicot maksājumu uz LMSF rēķinā norādīto bankas konta numuru.

LMSF biedru priekšrocības :

* var piedalīties LMSF darbā, izvirzīt savas kanditatūras valdes sastāvam, vēlēt valdi
* uz vietu Latvijas izlasē var pretendēt tikai tie sportisti, kuri pārstāv kādu no LMSF biedru organizācijām
* var uzņemties kāda sporta veida vadību un attīstību Latvijā
* var rīkot Latvijas čempionātus

Lai aktualizētu informāciju par LMSF biedriem, lūdzam aizpildīt anketu, norādot biedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, kontaktinformaciju un aktīvo biedru skaitu.

ANKETA

15.02.2018