LMSF Biedru kopsapulce

LMSF Biedru kopsapulce

Cienītie LMSF biedri!

 

            Latvijas makšķerēšanas federācijas valde aicina ierasties uz Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas  2018.gada biedru kopsapulci.

Kopsapulces norises laiks: 2018.gada 29.matrā pulksten 15.00 

Kopsapulces norises vieta: SIA “Salmo”  telpās, Durbes ielā 8, Rīgā

Darba kartībā:

1) 2017.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana;

2) Citi biedru iesniegtie jautājumi

 

            Atgādinām, ka Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LMSF biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra LMSF biedra viens delegāts, kurš ir attiecīgās organizācijas vadītājs vai cita organizācijas pilnvarota persona. Kā arī neizmirstam, ka biedra pienākums ir pildīt LMSF kopsapulces un valdes lēmumus.

             Gadījumā ja nesat samaksājuši biedru naudu par 2018.gadu, lūdzam līdz Kopsapulcei to izdarīt. Ar 2018.gada 25.janvāra LMSF valdes lēmumu Nr. 1 gadskārtējā LMSF biedru nauda noteikta 50 EUR apjomā.

            Lūdzam līdz 2018.gada 25.martam iesūtīt Jūsu priekšlikumus, kurus būtu jāizskata Kopsapulcei uz LMSF oficiālo e-pasta adresi: lmsf@lmsf.lv

            Lūdzam līdz 2018.gada 27. martam apstiprināt dalību LMSF kopsapulcē, nosūtot informāciju par biedrības pārstāvētā delegātu un tā pārstāvības tiesībām uz LMSF oficiālo e-pasta adresi: lmsf@lmsf.lv

19.03.2018