Rekvizīti

LMSF rekvizīti
Biedrība "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija"
Reģ. Nr. 40008023571
Durbes iela 8, LV-1007, Rīga, Latvija
AS SEB Banka
Konta Nr.LV80UNLA0002200700445